دانلود مداحی « ریان بن شبیب » نریمان پناهی

00:00 / 00:00

ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن

ریان ابن شبیب جدمونو


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن

ریان ابن شبیب جدمونو


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن


مهدی جان


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن


تو شیب گودال سرازیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد

آخ ته گودال زمین گیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد


تو شیب گودال سرازیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد

آخ ته گودال زمین گیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن


تو شیب گودال سرازیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد

آخ ته گودال زمین گیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد


تو شیب گودال سرازیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد

آخ ته گودال زمین گیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد


وای حسین وای حسین وای حسین

وای حسین وای حسین وای حسین


وای حسین وای حسین وای حسین

وای حسین وای حسین وای حسین


ریان ابن شبیب

ذکر امن یجیب می گفت زینب

ریان ابن شبیب

رفتش شیب الخضیب زیر مرکب


بلا سر زینب آوردن سرو بردن

بچه یتیما کتک خوردن سرو بردن


بلا سر زینب آوردن سرو بردن

بچه یتیما کتک خوردن سرو بردن


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن


تو شیب گودال سرازیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد

آخ ته گودال زمین گیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد


تو شیب گودال سرازیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد

آخ ته گودال زمین گیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد


ریان ابن شبیب

ذکر امن یجیب می گفت زینب

ریان ابن شبیب

رفتش شیب الخضیب زیر مرکب


بلا سر زینب آوردن سرو بردن

بچه یتیما کتک خوردن سرو بردن


ریان ابن شبیب

میومد بوی سیب از تو صحرا

ریان ابن شبیب

یک عده نانجیب کردن بلوا


ریان ابن شبیب

میومد بوی سیب از تو صحرا

ریان ابن شبیب

یک عده نانجیب کردن بلوا


به عمه زینب جسارت شد

جنایت شد جنایت شد

چادر وقتی غارت شد

جنایت شد جنایت شد

قسمت زن ها اسارت شد

جنایت شد جنایت شد


وای حسین وای حسین وای حسین

وای حسین وای حسین وای حسین


وای حسین وای حسین وای حسین


وای حسین وای حسین وای حسین


وای حسین وای حسین وای حسین

وای حسین وای حسین وای حسین


وای حسین وای حسین وای حسین

وای حسین وای حسین وای حسین


ریان ابن شبیب جدمونو غریب گیر آوردن

ریان ابن شبیب آبو واسه حبیب دیر آوردن


تو شیب گودال سرازیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد

آخ ته گودال زمین گیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد


تو شیب گودال سرازیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد

آخ ته گودال زمین گیر شد

حسین پیر شد حسین پیر شد


منبع: مرجع متن آهنگ


اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

فرم گزارش

اگر لینک های مطلب مشکل دارند یا خطایی در سایت مشاهده میکنید، با استفاده از فرم زیر ما را مطلع کنید. برای دیگر موارد لطفا از کامنت ها استفاده کنید!

  • ورود
  • عضویت

عضویت در سایت به معنی موافقت با قوانین است.